Tidsbegrepp

Tidsbegrepp

UTC, GMT, CET… du ser begreppen titt som tätt, men vad betyder de egentligen? Det finns flera viktiga tidsbegrepp som kan vara bra att förstå. De är till för att göra det enklare att förstå vad klockan är i olika delar av världen. Det här är något som vi behöver mer än någonsin i en tid då vi umgås digitalt över landsgränser. När du samarbetar med folk från andra sidan jordklotet eller spelar spel i turneringar online mot andra européer så är det inte så dumt att du vet vad klockan är och när…

GMT eller UTC

Två tidsbegrepp som ofta blandas ihop är GMT och UTC. GMT är Greenwich Mean Time och UTC är Coordinated Universal Time. GMT är en tidszon och UTC är en tidstandard.

GMT – GMT som tidszon används i europeiska och afrikanska länder. Tiden kan anges som en siffra mellan 0 och 24 eller i enlighet med den amerikanska modellen från 1 till 12, am eller pm.

UTC – Här talar vi om en standard som används för samtliga tidszoner. Det är alltså inte så att ett specifikt land använder UTC som lokaltid. UTC-tiden baseras på atomklockor.

Något som är bra att tänka på är att vare sig UTC eller GMT förändras av sommartid. Men det händer att länder som använder sig av GMT ändrar till annan tidszon då de går över till sommartid. Ett exempel på detta är Storbritannien. De använder inte GMT hela året. När det blir sommartid så övergår de till British Summer Time vilket betyder att de då är en timme före GMT-tiden.

Världstid, UT

Det finns också något som kallas för universell tid (UT), eller världstid. Det här är ett samlingsnamn för de tidsskalor som baserar sig på jordens rotation. De har justeras för att vara mer exakta än vad som blir fallet då vi enbart ser på jordens rotation som faktiskt inte är regelbunden. GMT är den första universella tiden som infördes år 1884. Sedan dess så har UTC tagit rollen som officiell världstid.

UT och GMT är i stort sett samma sak eftersom de båda baseras på nollmeridianen som löpet genom staden Greenwich. Nollpunkten ligger vid midnatt och den har satts med hjälp av astronomiska observationer.

Svensk normaltid

Under vintern så använder vi oss av normaltid. Det är samma sak som vintertid. Vintertiden förändras aldrig men vi drar fram klockan en timme då vi övergår till sommartid för att försöka dra bättre nytta av sommarens långa dagar. Normaltid kan beskrivas som UTC +1 timme.

Sommartid kan beskrivas som UTC + 2 timmar.

CET tid

CET står för Central European Time och den används i Europa samt i några nordafrikanska länder. Det här är en standardtidsbeteckning som ligger en timme före UTC-tiden. Det är inte ovanligt att CET används online då klockslag för event ska anges och deltagarna kommer från olika europeiska länder.